web analytics

How to Quit Smoking Cigarettes For Life?

Quit Smoking - Stop Smoking -The Easy Way For You

Tips To Stop Smoking Patient Uk

Je naase skoncovat se zlozvykem. Kouen je jednou z hlavnch pin mrt po celm svt. Podporuje vznik rakoviny plic a dalch rakovin, ischemickou chorobu srden a mrtvici. Nen tedy pekvapujc, e kouen navyuje poet mrt o 6 milin ron. Pasivn kouen tak postihuje vae blzk. U dt pasivn kouen zvyuje riziko zdravotnch obt ponaje.

Astma a podrdn nosu, a rakovinou plic a syndromem nhlho mrt kojenc kone. Vzkum prokzal, e nekuci ijc s kuky maj o 20% zven riziko rakoviny plic a srdench onemocnn. A kdy se podvte na sloen tabku v cigaretch, zjistte, pro jsou tyto lutobl tyinky tak nebezpen. Pi hoen toti uvoluje cigareta pes 7000 rznch chemikli, z toho 69 je pmo.

Spojeno se vznikem rakoviny a mnoho dalch je povaovno za jed. Nap. chemiklie jako aceton, ben uvan jako odlakova neht; arsenik, vyuvan hlavn v jedech na krysy a dal sloueniny jako oxid uhelnat, olovo a samozejm stimulant zvislosti, kter vichni znme nikotin. Bhem pouhch 10 sekund doshne nikotin do mozku, kde uvoluje adrenalin, vytvejc tzv. nakopnut poitku a energie.

Bohuel, toto nakopnut dlouho nevy Ba co h tlo si vytv docela rychle odolnost proti nikotinu, co ns nut ke kouen vce a vce, abychom doshli stejnho nakopnut. A pokud se donutte nhle pestat, poctte pznaky zvislosti na nikotinu, jako nap. podrdnost, nvaly zlosti nebo zkosti, roztkanost a rozeranost. Po takov ukzce zdravotnch rizik je jasn, e pokud normln koute,.

Pestat s tm je jedna z nejzdravjch vc co mete udlat. Take. Jak pestat? Nue, prvnm krokem me bt rozmluva sm se sebou, s rodinou, pteli nebo lkaem. Zeptejte se sami sebe pro je tk pro Vs pestat? A pro se pedchoz pokusy nezdaily?.

Mnoho pokus pestat kouit jsou spojeny s pznaky zvislosti na nikotinu. Rozpoznnm tchto pznak Vm pome zavislost snadnji zvldnout. Nutkn si zaplit trv obvykle 15 a 20 minut a po ase odezn samo u bhem prvnho tdne, kter je nejhor. Je jasn, e boj s pznaky zvislosti na nikotinu je dl sm o sob. Jednou z innch metod je udrovat svoje ruce a pusu zamstnan.

Nco tak jednoduchho jako vkn a hran s minc nebo dren brka a dchn skrz brko me slouit jako nhrakov strategie, napodobujc kouen cigarety. Tak mete pout dal zpsoby, jak uvolnit stres jinak ne kouenm. Zkuste dchac cvien s hlubokmi ndechy nebo rychl cvien jako koleko kolem barku nebo kliky/depy. Krom toho, kouen vlastn stres vbec neuvoluje,.

Namsto toho zkrtka stres na krtkou dobu poz Nkte to zvldli dky vytvoen seznamu kol, nap. domcch prac, fuek nebo beckch trat, co slou jako rozptlen, a zrove aby se udrovali zamstnan, kdykoliv je popadne chu na cigaretu. Chu na cigaretu se spout pi styku s vcmi/prostedm, kter jste s tm mli spojen Pokud jste kouili pi sledovn televize, zkuste televizi nesledovat.

CDC Tips From Former Smokers Terries Voice Tip Ad

(terrie) if you’re a smoker, I have a tip for you. Make a tutorial of yourself, before all this happens. Read a children’s storybook. Or sing a lullaby.

How to Quit Smoking Cigarettes For Life? © 2017 Frontier Theme