web analytics

How to Quit Smoking Cigarettes For Life?

Quit Smoking - Stop Smoking -The Easy Way For You

How To Help Stop Smoking

(Vertaling: mijnmedicijn.nl) Hoi, ik ben Mike Evans. (vertaling: mijnmedicijn.nl) Ik denk dat stoppen met roken een reis is. (Vertaling: mijnmedicijn.nl) Voor sommigen een korte reis met veel weerstand, maar voor de meesten is het denk ik een lange reis. Het zou een lange affaire kunnen zijn, met stoppen en terugval. Maar zulke ingewikkelde relaties hebben niet alleen te maken met jouw relatie met jezelf, maar ook met je relatie met de sigaretten.

Wat begint als een aangenaam gevoel, een kans om te rebelleren of zelfs ergens toe te behoren, wordt al snel vervangen door een minder aangenaam gevoel en het idee gevangen te zijn. Een rit van een uur of een dag zonder nicotine, gevolgd door een volgende sigaret, die verlichting brengt. Wie verslaafd is aan roken denkt te kunnen stoppen wanneer hij in de 20 is, maar stopt uiteindelijk pas wanneer hij in de 40 is.

Stoppen met roken is veranderen, en dat is iets waar we niet zo goed in zijn. Als ik aan verandering denk, denk ik aan twee concepten. Waar ben je nu en hoe kunnen we veranderen. Dus we moeten beginnen met waar jij nu bent. Toen ik met de geneeskundeopleiding begon, dacht ik dat ik iemand die rookte zo zou kunnen veranderen in een nietroker. Nu zie ik dat anders.

Ik focus me nu op waar de persoon nu is. Het zou kunnen dat je je nu in de zogenaamde nietoverwegendefase bevindt, waar je nog niet echt nadenkt over veranderen. Ongeveer 75% van de rokers wil stoppen, maar 25% is niet geïnteresseerd. Misschien zit je in de beschouwende fase. Je denkt erover om te stoppen, maar bent er nog niet echt klaar voor. De volgende fase is voorbereiding. Dit is een belangrijke fase, zeker als je al een keer geprobeerd hebt te stoppen.

Wat werkte er in het verleden en wat werkte niet? Wat zorgde ervoor dat het niet gelukt is? Misschien zit je nu in de actiefase. Hier ben je er klaar voor om te stoppen. Er is nooit een perfecte tijd om te stoppen, op een gegeven moment moet je gewoon beginnen. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten: het zal nu een uitdaging zijn, het zal over 5 jaar een uitdaging zijn,

dus waarom zou je het uitstellen? En als laatste is er de onderhoudsfase, waar je een nietroker bent en probeert dit zo te houden. Wanneer we proberen te veranderen, is het belangrijk om na te denken over: hoe belangrijk is deze verandering voor mij en hoe zeker ben ik ervan dat het me gaat lukken. Dit noemen we je zelfwerkzaamheid. Het is jouw taak hier eerlijk over te zijn,

This Is The Best Way To Quit Smoking

If you’re a smoker trying to quit, boy doyou have options. Patches, chewing gum, lollipops and evenlasers! But if you’re overwhelmed with choice, maybetry nothing at all. Hi aware citizens, Trace here for DNews. Now smoking is bad for you it causes cancerand a gazillion other diseases. You know that. We know that. This is your life and we’re not going totell you what to do.

But we are going to tell you the science behindquitting if you or someone you know is trying to give up the habit. Now before we breakdown the options, we haveto first understand why it’s so difficult to quit in the first place. One word: nicotine. It’s what’s naturally found in tobaccoand as addictive as heroin and cocaine. When inhaled, nicotine travels quickly tothe brain. There, it releases dopamine and other feelgood chemicals into brain cell receptors.

This creates more and more nicotine receptorsin the brain. When these receptors are starved of nicotineyou go through intense withdrawal, which can lead to depression and tension, until youget your next fix. So the trick may be to gradually giving yourbrain less and less nicotine, which is where the highly advertized treatment of nicotinereplacement therapy comes into play. We’re talking about patches, chewing gum,lozenges, inhalers and even nasal spray and lollipops. But do these methods actually work?

Let’s take one of the most popular methods,the patch. This is typically a reservoir of nicotinesandwiched between an occlusive and permeable adhesive layers. Stick it on your skin and the nicotine slowlyleaches through the layers of your dermis, to the hypodermis, which contains blood vesselsneeded to bring the drug into the bloodstream. This happens at a much slower rate and ata lower concentration than smoke inhalation. Different patches contain different amountsof nicotine, slowly ridding your body’s dependence of the drug.

But is it effective? Well, one study conducted by the Harvard Schoolof Public Health looked at 787 adults who had recently quit smoking. They were surveyed three different times overthe course of six years and asked questions about what type of nicotine replacement therapythey had used, the duration of the therapy, if they had consulted a professional, andtheir current smoking habits. During each one of those checkins arounda third of the participants had relapsed. This led researchers to conclude that “usingnicotine replacement therapy is no more effective

in helping people stop smoking cigarettesin the longterm than trying to quit on one’s own.â€� What about alternative ways to quit smoking? Some people have tried acupuncture and hypnosis,but based on some of our last tutorials, it’s a little up for debate on whether that worksor not. And others have even tried lasers. Yes, lasers… well, lowlevel lasers therapy. The company Innovative Laser Therapy claimsthat an hour of therapy is all you’d need

How to Quit Smoking Cigarettes For Life? © 2017 Frontier Theme