web analytics

How to Quit Smoking Cigarettes For Life?

Quit Smoking - Stop Smoking -The Easy Way For You

How To Help A Friend Quit Smoking

(Vertaling: mijnmedicijn.nl) Hoi, ik ben Mike Evans. (vertaling: mijnmedicijn.nl) Ik denk dat stoppen met roken een reis is. (Vertaling: mijnmedicijn.nl) Voor sommigen een korte reis met veel weerstand, maar voor de meesten is het denk ik een lange reis. Het zou een lange affaire kunnen zijn, met stoppen en terugval. Maar zulke ingewikkelde relaties hebben niet alleen te maken met jouw relatie met jezelf, maar ook met je relatie met de sigaretten.

Wat begint als een aangenaam gevoel, een kans om te rebelleren of zelfs ergens toe te behoren, wordt al snel vervangen door een minder aangenaam gevoel en het idee gevangen te zijn. Een rit van een uur of een dag zonder nicotine, gevolgd door een volgende sigaret, die verlichting brengt. Wie verslaafd is aan roken denkt te kunnen stoppen wanneer hij in de 20 is, maar stopt uiteindelijk pas wanneer hij in de 40 is.

Stoppen met roken is veranderen, en dat is iets waar we niet zo goed in zijn. Als ik aan verandering denk, denk ik aan twee concepten. Waar ben je nu en hoe kunnen we veranderen. Dus we moeten beginnen met waar jij nu bent. Toen ik met de geneeskundeopleiding begon, dacht ik dat ik iemand die rookte zo zou kunnen veranderen in een nietroker. Nu zie ik dat anders.

Ik focus me nu op waar de persoon nu is. Het zou kunnen dat je je nu in de zogenaamde nietoverwegendefase bevindt, waar je nog niet echt nadenkt over veranderen. Ongeveer 75% van de rokers wil stoppen, maar 25% is niet geïnteresseerd. Misschien zit je in de beschouwende fase. Je denkt erover om te stoppen, maar bent er nog niet echt klaar voor. De volgende fase is voorbereiding. Dit is een belangrijke fase, zeker als je al een keer geprobeerd hebt te stoppen.

Wat werkte er in het verleden en wat werkte niet? Wat zorgde ervoor dat het niet gelukt is? Misschien zit je nu in de actiefase. Hier ben je er klaar voor om te stoppen. Er is nooit een perfecte tijd om te stoppen, op een gegeven moment moet je gewoon beginnen. Ik zeg altijd tegen mijn patiënten: het zal nu een uitdaging zijn, het zal over 5 jaar een uitdaging zijn,

dus waarom zou je het uitstellen? En als laatste is er de onderhoudsfase, waar je een nietroker bent en probeert dit zo te houden. Wanneer we proberen te veranderen, is het belangrijk om na te denken over: hoe belangrijk is deze verandering voor mij en hoe zeker ben ik ervan dat het me gaat lukken. Dit noemen we je zelfwerkzaamheid. Het is jouw taak hier eerlijk over te zijn,

Hypnosis Therapy How to Hypnotize Someone to Stop Smoking

My name is Andy Silver and I work as a performancecoach using hypnosis and NLP. NLP stands for neural linguistic program. And I’ve been coachingclients using hypnosis and NLP for twenty years. My web site is ResolutionExperts .In this segment hypnotizing someone to stop smoking. A client will have the experienceof saying goodbye to the past in which they were smoking and starting a new future inwhich they are free of all tobacco products. What I do is work with clients and help themrealize that they’re closing a chapter or finishing a book. The book is about theirlife as a smoker and the new chapter, new book that they’re writing is becoming aboutbeing tobacco free. So I’ve already checked

and their motivation is high. And whateverpeople they’ve used to smoke with, they now have other friends in their life that aresmoke free. They’ve already recognized the benefits of becoming smoke free. Fewer drycleaning bills. Nonsmoking family members that are going to be thrilled. Better healthcare outlook for the future. So they’re really motivated and ready to do this. And what Ido is offer them a guided meditation in which in hypnosis and with trance, they go backand revisit very quickly every cigarette they ever smoked starting from cigarette numberone. And that usually takes a couple of minutes if they’ve been smoking for decades. And they’rebasically saying goodbye to their life as

a smoker. And starting to embrace the possibilityof becoming smoke free, tobacco free. Once we’ve closed that chapter, when they’ve saidgoodbye to the past we start to identify the things in their life that they really wouldlike. To do with this free time and extra money. This new outlook on life. We createa sense of that for them in all; represented in all five sensory modes. So they see thenew life. They hear the sounds associated with this new life. They feel the feelingsassociated, any smells, any tastes. And they’ve got that locked in on all five sensory levels.And I create an anchor for them, so that when they; as they conclude the session and theyhave the anchor usually a position on the

back of their, of their hand with this dominatefinger forefinger. And they press that and it fires within their brain on all five sensorylevels. This new future they want to embrace, they’re ready to claim.

How to Quit Smoking Cigarettes For Life? © 2017 Frontier Theme